La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Blog

25

SEP
2020

Mesures urgents en matèria de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Publicat per a les 13:56

Comments Off on Mesures urgents en matèria de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Estimats clients, amics i col·laboradors, El passat 22 de setembre de 2020 va entrar en vigor la nova Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de … Continuar llegint”Mesures urgents en matèria de contenció i moderació de rendes …”

31

DEC
2019

L’administrador suplent

Publicat per a les 14:49

Comments Off on L’administrador suplent

Estimats clients, amics i col·laboradors, No són moltes les empreses que s’hagin plantejat aquesta situació, però, què passaria si l’administrador únic o un dels administradors mancomunats d’una empresa dimiteix del seu càrrec o es produeix el seu cessament per defunció, … Continuar llegint”L’administrador suplent”

05

DEC
2019

Publicat per a les 12:01

Comments Off on

Estimats clients, amics i col·laboradors, Us informem que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16/05/2019 es va publicar el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de … Continuar llegint””

18

SEP
2019

El tancament registral de les societats mercantils

Publicat per Administrador Estudi Jurídic a les 12:15

Comments Off on El tancament registral de les societats mercantils

Estimats clients, amics i col·laboradors,  El present article tracta sobre el tancament de la fulla registral titularitat d’una societat en el Registre Mercantil, analitzant el tema i la seva normativa aplicable des de diferents perspectives: concepte, causes que ho provoquen, … Continuar llegint”El tancament registral de les societats mercantils”

12

MAR
2019

El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Publicat per a les 09:02

Comments Off on El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Dates que no ha d’oblidar La legalització dels llibres comptables ha de realitzar-se com a màxim els quatre mesos següents al tancament de l’exercici, per la qual cosa la data límit serà el 30 d’abril. Els comptes anuals hauran de … Continuar llegint”El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres …”

1 2 3 33