Sol.licitud d’auditoria voluntària

dimarts , 31 d'octubre de 2017

Tingui en consideració que, encara que una Societat, a priori, no tingui l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a la revisió d’un auditor això no impedeix que sigui un soci el que sol·liciti que es realitzi aquesta auditoria. En aquest sentit, la llei permet que els socis que representin, almenys, el 5% del capital social puguin sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nom un auditor de comptes sempre que no haguessin transcorregut tres mesos des de la data de tancament d’aquest exercici i que la Societat no hagués inscrit cap auditor.

Per tant, davant aquesta possibilitat, la Junta o el propi Òrgan d’Administració sempre pot nomenar un auditor de la seva elecció de manera voluntària i abans de finalitzar l’exercici social i evitar, d’aquesta manera, que sigui un soci qui sol·liciti el nomenament davant el Registre Mercantil.

 

Veure historial d'events >

Blog

31

OCT
2017

Domicili fiscal Vs. Domicili social

Publicat per Estudi Juridic a les 12:08

Desactiva els comentaris

Estimat/a client/a: Després de la publicació en el BOE del passat dia 7 d’octubre de 2017 (amb efectes des del mateix dia) del Reial Decret-Llei 15/2017, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori nacional  que … Continuar llegint”Domicili fiscal Vs. Domicili social”

10

OCT
2017

Compte amb els pagarés!

Publicat per Estudi Juridic a les 13:01

Desactiva els comentaris

Benvolgut/a client/a:    A l’hora d’acceptar un pagaré com a mètode de pagament, s’han de tenir en compte una sèrie de recomanacions per evitar riscos d’impagaments. El pagaré és un compromís de pagament pel qual una empresa o professional es … Continuar llegint”Compte amb els pagarés!”

06

SET
2017

Invertir a l’estranger: sucursal, filial, establiment permanent, agent independent…?

Publicat per Estudi Juridic a les 14:20

Desactiva els comentaris

Benvolgut/a client/a: Moltes empreses necessiten crear relacions econòmiques internacionals per expandir la seva activitat, tant per obtenir fons, adquirir matèries primeres o com a part de la seva activitat comercialitzadora o de producció. Aquestes són les denominades empreses internacionals, existint … Continuar llegint”Invertir a l’estranger: sucursal, filial, establiment permanent, agent independent…?”

03

AGO
2017

Els préstecs a socis exigeixen un acord concret de la junta general

Publicat per Estudi Juridic a les 12:32

Desactiva els comentaris

La  concessió de préstecs a socis o membres de l’òrgan social d’una companyia exigeix d’un acord  de Junta General cas per cas en el qual, d’acord amb la Llei de Societats de Capital, s’haurà de detallar la naturalesa del préstec … Continuar llegint”Els préstecs a socis exigeixen un acord concret de la …”

12

JUN
2017

Aspectes a tenir en compte per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016

Publicat per Anna Vázquez Vargas a les 18:45

Desactiva els comentaris

Li recordem que, per a totes aquelles societats el tancament d’exercici social de les quals coincideix amb l’any natural (31 de desembre), el termini per a la formulació dels Comptes Anuals pels administradors de les societats, corresponents a l’exercici social … Continuar llegint”Aspectes a tenir en compte per a l’aprovació dels comptes …”

1 2 3 28