La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Bloc d’Estudi Juridic

Entrades per October 2015

01

OCT
2015

Semblances i diferències entre l’agent i el distribuïdor. Què és el que més em convé? Té el distribuïdor dret a indemnització?

Publicat per Gal.la Sánchez a les 09:45

Comments Off on Semblances i diferències entre l’agent i el distribuïdor. Què és el que més em convé? Té el distribuïdor dret a indemnització?

En la comercialització de productes, les figures de l’agent i del distribuïdor són bàsiques i fonamentals, i, per això, estan presents en gairebé totes les empreses que comercialitzin productes. Sovint parlem dels agents i distribuïdors sense saber amb certesa quina … Continuar llegint”Semblances i diferències entre l’agent i el distribuïdor. Què és …”