La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Bloc d’Estudi Juridic

25

SEP
2020

Mesures urgents en matèria de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Publicat per a les 13:56

Comments Off on Mesures urgents en matèria de contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

Estimats clients, amics i col·laboradors, El passat 22 de setembre de 2020 va entrar en vigor la nova Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de … Continuar llegint”Mesures urgents en matèria de contenció i moderació de rendes …”

31

DEC
2019

L’administrador suplent

Publicat per a les 14:49

Comments Off on L’administrador suplent

Estimats clients, amics i col·laboradors, No són moltes les empreses que s’hagin plantejat aquesta situació, però, què passaria si l’administrador únic o un dels administradors mancomunats d’una empresa dimiteix del seu càrrec o es produeix el seu cessament per defunció, … Continuar llegint”L’administrador suplent”

05

DEC
2019

Publicat per a les 12:01

Comments Off on

Estimats clients, amics i col·laboradors, Us informem que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16/05/2019 es va publicar el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, de 9 de … Continuar llegint””

18

SEP
2019

El tancament registral de les societats mercantils

Publicat per Administrador Estudi Jurídic a les 12:15

Comments Off on El tancament registral de les societats mercantils

Estimats clients, amics i col·laboradors,  El present article tracta sobre el tancament de la fulla registral titularitat d’una societat en el Registre Mercantil, analitzant el tema i la seva normativa aplicable des de diferents perspectives: concepte, causes que ho provoquen, … Continuar llegint”El tancament registral de les societats mercantils”

12

MAR
2019

El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Publicat per a les 09:02

Comments Off on El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres comptables

Dates que no ha d’oblidar La legalització dels llibres comptables ha de realitzar-se com a màxim els quatre mesos següents al tancament de l’exercici, per la qual cosa la data límit serà el 30 d’abril. Els comptes anuals hauran de … Continuar llegint”El dipòsit dels comptes anuals i la legalització dels llibres …”

06

MAR
2019

Aprovat el nou RD-llei del lloguer: major protecció per a l’inquilí

Publicat per a les 17:36

Comments Off on Aprovat el nou RD-llei del lloguer: major protecció per a l’inquilí

Després que el Congrés dels Diputats tombés el passat 22 de març el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, el Govern va aprovar el divendres un nou Reial decret llei … Continuar llegint”Aprovat el nou RD-llei del lloguer: major protecció per a …”

04

MAR
2019

Llei secrets empresarials

Publicat per a les 10:14

Comments Off on Llei secrets empresarials

Els secrets empresarials són un dels actius immaterials de major rellevància per a les empreses. Fins ara, no obstant això, la seva protecció legal era bastant limitada i quedava normalment relegada a l’àmbit contractual. Doncs bé, en el BOE del … Continuar llegint”Llei secrets empresarials”

27

FEB
2019

Principals canvis que introdueix la nova Llei hipotecària

Publicat per a les 17:28

Comments Off on Principals canvis que introdueix la nova Llei hipotecària

A la fi s’ha aprovat la nova Llei Hipotecària pel Ple del Congrés dels Diputats, que arriba amb tres anys de retard i sota l’amenaça d’una multa milionària de Brussel·les per la demora. Es tracta d’una norma que reforça la … Continuar llegint”Principals canvis que introdueix la nova Llei hipotecària”

14

FEB
2019

Com es distribueixen les despeses hipotecàries després de la nova resolució del Tribunal Suprem?

Publicat per a les 17:22

Comments Off on Com es distribueixen les despeses hipotecàries després de la nova resolució del Tribunal Suprem?

Fa uns dies el Tribunal Suprem va modificar la doctrina sobre com s’haurien de repartir les diferents despeses de constitució d’una hipoteca, abans de l’entrada en vigor de la nova Llei Hipotecària prevista per març. En aquest sentit, en les … Continuar llegint”Com es distribueixen les despeses hipotecàries després de la nova …”

01

FEB
2019

Nova modificació del dret de separació del soci per falta de distribució de dividends

Publicat per a les 09:50

Comments Off on Nova modificació del dret de separació del soci per falta de distribució de dividends

La llei 11/2018, de 28 de desembre, ha modificat novament el dret de separació en cas de falta de distribució de dividends. L’anterior redacció de l’article 348 bis LSC, la raó del qual de ser era reduir la possible pressió … Continuar llegint”Nova modificació del dret de separació del soci per falta …”

1 2 3 17