La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Bloc d’Estudi Juridic

10

OCT
2017

Compte amb els pagarés!

Publicat per Estudi Juridic a les 13:01

Comments Off on Compte amb els pagarés!

Benvolgut/a client/a:    A l’hora d’acceptar un pagaré com a mètode de pagament, s’han de tenir en compte una sèrie de recomanacions per evitar riscos d’impagaments. El pagaré és un compromís de pagament pel qual una empresa o professional es … Continuar llegint”Compte amb els pagarés!”

06

SEP
2017

Invertir a l’estranger: sucursal, filial, establiment permanent, agent independent…?

Publicat per Estudi Juridic a les 14:20

Comments Off on Invertir a l’estranger: sucursal, filial, establiment permanent, agent independent…?

Benvolgut/a client/a: Moltes empreses necessiten crear relacions econòmiques internacionals per expandir la seva activitat, tant per obtenir fons, adquirir matèries primeres o com a part de la seva activitat comercialitzadora o de producció. Aquestes són les denominades empreses internacionals, existint … Continuar llegint”Invertir a l’estranger: sucursal, filial, establiment permanent, agent independent…?”

03

AUG
2017

Els préstecs a socis exigeixen un acord concret de la junta general

Publicat per Estudi Juridic a les 12:32

Comments Off on Els préstecs a socis exigeixen un acord concret de la junta general

La  concessió de préstecs a socis o membres de l’òrgan social d’una companyia exigeix d’un acord  de Junta General cas per cas en el qual, d’acord amb la Llei de Societats de Capital, s’haurà de detallar la naturalesa del préstec … Continuar llegint”Els préstecs a socis exigeixen un acord concret de la …”

12

JUN
2017

Aspectes a tenir en compte per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016

Publicat per Anna Vázquez Vargas a les 18:45

Comments Off on Aspectes a tenir en compte per a l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016

Li recordem que, per a totes aquelles societats el tancament d’exercici social de les quals coincideix amb l’any natural (31 de desembre), el termini per a la formulació dels Comptes Anuals pels administradors de les societats, corresponents a l’exercici social … Continuar llegint”Aspectes a tenir en compte per a l’aprovació dels comptes …”

05

MAY
2017

Solucions a conflictes entre socis i/o directius d’empresa

Publicat per Estudi Juridic a les 14:02

Comments Off on Solucions a conflictes entre socis i/o directius d’empresa

Una empresa composta per diversos socis en algun moment pot enfrontar-se a desacords i baralles que amenacin la seva estabilitat. Davant això, és important que conegui quins tipus de conflictes poden néixer, els previngui i busqui mecanismes per solucionar-los. Els … Continuar llegint”Solucions a conflictes entre socis i/o directius d’empresa”

02

MAR
2017

Dret de separació del soci o accionista per no repartiment de dividends a partir del 2017

Publicat per Estudi Juridic a les 17:37

Comments Off on Dret de separació del soci o accionista per no repartiment de dividends a partir del 2017

L’1 de gener de 2017 va entrar en vigor la norma que permet als socis separar-se de la societat si aquesta no reparteix com a dividends almenys un terç dels seus beneficis anuals. El dret de separació per no repartiment … Continuar llegint”Dret de separació del soci o accionista per no repartiment …”

01

FEB
2017

Reclami les despeses de constitució de la seva hipoteca

Publicat per Estudi Juridic a les 12:01

Comments Off on Reclami les despeses de constitució de la seva hipoteca

Recentment s’ha donat a conèixer, i de la que se n’ha fet ressò en diferents mitjans de comunicació, la sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015, que considera com a jurisprudència que són nul·les les clàusules que … Continuar llegint”Reclami les despeses de constitució de la seva hipoteca”

04

JAN
2017

Què fer davant un morós?

Publicat per Estudi Juridic a les 14:20

Comments Off on Què fer davant un morós?

Lamentablement, un dels problemes als quals es poden enfrontar les empreses i persones en les seves relacions comercials és l’impagament de deutes a causa de l’augment de la morositat.   Abans d’acudir a la via judicial, és convenient requerir el … Continuar llegint”Què fer davant un morós?”

14

DEC
2016

Els administradors encara han de mantenir el secret després de cessar en les seves funcions

Publicat per Estudi Juridic a les 11:05

Comments Off on Els administradors encara han de mantenir el secret després de cessar en les seves funcions

Li recordem que l’administrador d’una societat limitada o anònima (fins i tot, després de deixar el càrrec) ha de mantenir en secret la informació confidencial de la societat. És a dir, no pot divulgar-la ni utilitzar-la en el seu benefici. … Continuar llegint”Els administradors encara han de mantenir el secret després de …”

07

OCT
2016

Les empreses es beneficien amb l’eliminació de les taxes judicials pel tribunal constitucional

Publicat per Estudi Juridic a les 09:20

Comments Off on Les empreses es beneficien amb l’eliminació de les taxes judicials pel tribunal constitucional

Volem informar-vos, que el Ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat contra la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de … Continuar llegint”Les empreses es beneficien amb l’eliminació de les taxes judicials …”

1 2 3 4 5 16