17

JUN
2013

Eliminació de les clàusules terra dels nostres préstecs hipotecaris: criteris i com fer-ho

Té un préstec hipotecari? Controla el moment en què s’efectua la revisió del seu interès? Verifica el resultat d’aquesta revisió i se’n adona que en els últims temps, de tipus d’interès baix al mercat, el del seu préstec té un topall i no baixa d’aquí?

Té vostè una “clàusula terra”. Pot ser que ho sàpiga, però hi ha qui no és conscient d’això. En un cas o un altre, la diferència entre l’interès que pagaria de no aplicar-se-li el sòl i el que està pagant, al final pot sumar un bon pessic.

El 9 de maig de 2013, el Tribunal Suprem va dictar la seva primera sentència d’anul·lació de clàusules terra, en resolució de recurs en procediment judicial a aquest efecte, instat per AUSBANC contra el BBVA, Caixes Rurals Unides, S.C. C. i NCG Banc S.A.U.

Els antecedents, la sentència i els posteriors, estan fent córrer rius de tinta, si bé, com sol succeir, les informacions dels mitjans de vegades donen lloc a certa confusió en les persones del carrer, llecs en Dret, que es generen expectatives, no sempre es corresponen amb la realitat.

El resum de la sentència és que es declara la nul·litat de les clàusules terra de diversos préstecs hipotecaris (no en tots), per haver-se pactat -aquesta clàusula- amb falta de transparència i claredat (per falta d’informació, per inserir-se conjuntament amb clàusules sostre, per quedar emmascarades en una aclaparant quantitat de dades, etc.). I la seva anul·lació no es fa retroactivament, per la qual cosa no procedeix la devolució del ja pagat en tal concepte. 

La conclusió és per tant que les clàusules terra són lícites i podran seguir sent usades en els contractes, sempre que existeixi transparència i claredat en la informació que sobre la mateixa es faciliti al consumidor, suficient per identificar la seva rellevància en el contracte i permeti conèixer el veritable repartiment de riscos de la variabilitat del tipus d’interès.

Això comportarà que s’hagi d’analitzar cada cas concret, per poder descartar les que són il·lícites per no complir el principi, i mantenir les que es van contractar o contractin amb coneixement de causa del consumidor.

Les entitats bancàries i financeres condemnades per aquesta sentència, després de molt deliberar, comencen a moure fitxa (no totes). I en compliment d’aquella, algunes ja estan eliminant de motu propi l’aplicació d’interès terra als seus clients, que fins i tot en consultes per banca on line a les seves dades, poden comprovar com l’entitat ha fet ja els canvis oportuns en el tipus d’interès que apliquen al seu préstec, i fins i tot han retornat l’excés pagat amb posterioritat a la sentència del T.S. (no l’anterior per causa de la declaració de no retroactivitat).

En els casos en què aquestes entitats sentenciades concretes no actuïn sense requeriment del particular, o en altres casos en què el préstec es trobi vinculat a altres Bancs, Caixes o entitats financeres, alienes al procediment judicial objecte d’aquesta sentència, l’aconsellable sigui verificar amb un advocat la licitud o no de la clàusula signada, per poder reclamar de forma efectiva la seva inaplicació, tractant d’afinar en el propi àmbit bancari (oficina particular, Servei d’Atenció al Client, Banco de España), procurant evitar per tots els mitjans haver de reclamar el dret per la via judicial, que si bé té probabilitat d’èxit pràcticament assegurada, és una via més cara i llarga.

I a més d’aconseguir pagar menys pel nostre préstec hipotecari, no podem deixar d’esmentar la importància que la nul·litat de clàusules abusives com la qual ens ocupa, poden tenir en moments tan complicats i rellevants com les execucions hipotecàries, doncs arran de sentències com la del TJUE de 14 de març de 2013 podria arribar a ser viable la improcedència de l’execució plantejada sobre la base d’una quantia reclamada, calculada indegudament per aplicació d’un tipus d’interès no adequat per nul·litat de la clàusula que ho determina.

Per a més informació poden contactar per e-mail rosana.david@estudi-juridic.com o bé per telèfon 93 444 11 66

  Rosana David
Responsable de l’àrea Civil i Processal Civil
Linkedin

Comments are closed.