25

JUL
2013

FAQ Responsabilitat dels administradors

Davant l’increment de causes de responsabilitat personal dels administradors que s’estan incorporant a tota la legislació en els últims anys, hem considerat convenient fer un brevíssim recopilatori de les preguntes més freqüents sobre aquest tema. I diem brevíssim perquè en aquest post no entrem a explicar les possibles responsabilitats personals en matèria penal, mediambiental, laboral, concursal, de protecció de dades, de defensa de la competència, tributària, etc. sinó únicament en l’àmbit mercantil.

La responsabilitat personal significarà, en via mercantil, que l’administrador haurà de pagar, amb el seu propi patrimoni, els deutes de la societat o els danys per ella causats. Això suposa que, davant certes quanties, pugues fins i tot arribar a excloure-li socialment i no podrà, en tota la seva vida, tenir res més al seu nom per risc d’embargament i execució.

Per això els convidem a llegir-nos detingudament i, en cas de qualsevol dubte, a posar-se en contacte amb nosaltres i preguntar-nos.

1. ÉS HABITUAL QUE ADMINISTRADORS DE SOCIETATS HAGIN DE RESPONDRE PERSONALMENT PER DEUTES DE LA SOCIETAT? És massa freqüent. Amb els anys la legislació ha incrementat d’una forma dràstica la responsabilitat personal dels administradors de societats.

2. SI LA SOCIETAT TÉ DEUTES I NO FAIG GENS, COM A ADMINISTRADOR PUC SER OBLIGAT A PAGAR-LES PERSONALMENT? Sí. Si la Societat està en causa legal de dissolució i, en el termini curtíssim de 2 mesos des que no es pot fer front a les obligacions de pagament, no s’augmenta o redueix capital per les pèrdues, no es promou la dissolució o no es presenta concurs de creditors, és molt possible que el Jutge dictamini la responsabilitat personal de l’administrador.

3. QUINA ÉS LA CAUSA DE DISSOLUCIÓ MÉS COMUNA QUE IMPLICA RESPONSABILITATS PERSONALS? Les pèrdues de l’empresa. La causa legal de dissolució apareix quan, davant pèrdues no compensades, el patrimoni net no cobreix la meitat de la xifra del capital social subscrit i l’administrador no actua en conseqüència convocant junta general.

4. SI SOM UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, TOTS TENIM LES MATEIXES RESPONSABILITATS PERSONALS? Tots els membres de l’òrgan d’administració respondran solidàriament, excepte els quals provin que, no havent intervingut en l’adopció i execució de l’acord, desconeixien la seva existència o, coneixent-la, van fer tot el convenient per evitar el dany o, almenys, es van oposar expressament a l’acord

5. QUÈ PASSA SI SÓC DECLARAT RESPONSABLE I NO TINC RES PER PAGAR? Poden embargar-li béns que constin al seu nom tant presents com futurs, la qual cosa inclou per exemple: nòmina, la seva casa, comptes bancaris, cotxe, etc

6. QUIN TERMINI HI HA PER RECLAMAR RESPONSABILITATS A UN AMDINISTRADOR? Depèn de la matèria i pel fet pel qual es demani la responsabilitat. Davant el dubte, assessori’s de seguida.

7. POT TENIR RESPONSABILITATS UN APODERAT? SÍ, especialment si té un poder molt ampli i la societat està en concurs de creditors. Pot ser declarat administrador de fet de la societat i haver d’assumir la seva responsabilitat personal.

8. QUI POT RECLAMAR-ME RESPONSABILITATS PER DEUTES COM A ADMINISTRADOR?

a. Creditors

b. La pròpia societat

c. Els socis

Si és administrador d’una societat és necessari que estigui permanentment assessorat. La nostra experiència ens diu que no existeix encara suficient consciència per part dels administradors. El preu que es paga per ser administrador i no assessorar-se convenientment és massa alt. Poden perdre tot el seu patrimoni i ocorre en moltes més ocasions del que s’imaginen. 

Per a més informació poden contactar per e-mail amb marta.lagarda@estudi-juridic.com o bé, per telèfon al 93 444 11 66.

Comments are closed.