02

OCT
2013

Novetats legislatives introduïdes en la “Llei de l’emprenedor”

Encara que anunciada repetidament al programa electoral de l’actual Govern, la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, coneguda popularment com a “llei de l’emprenedor” va entrar en vigor dilluns passat 30 de setembre per introduir diferents novetats legislatives.

Resumim, a continuació, les que considerem poden ser del seu interès:

  •       Visat de residència per a inversors estrangers: S’atorga un visat de residència per a inversors estrangers. Què entén la llei per inversor estranger? Aquella persona que reuneixi alguna de les següents condicions: 
  • o  Que adquireixi un habitatge de més de 500.000 euros lliure de tota càrrega o gravamen en territori espanyol, o bé 
  • o  Que tingui intenció de desenvolupar un projecte empresarial que sigui considerat d’interès nacional (per creació de llocs de treball per a espanyols, per exemple), o bé 
  • o  Que realitzi una inversió de 2 milions d’euros o més en deute públic espanyola, o accions i/o participacions de societats espanyoles. 

En cas d’estar considerant la possibilitat de realitzar alguna inversió d’aquest tipus, els recordem que des de Estudi Juridic Sanchez & De Canals els podrem assessorar en qualsevol operació que pugui plantejar-se’ls en aquest sentit, en tot el territori nacional 

  •       Modificació del criteri de la meritació de l’IVA (Règim especial del criteri de caixa): Una de les mesures més anunciades pel govern, sens dubte: Els empresaris autònoms i les PIMES podran ajornar el pagament de l’IVA fins que la factura estigui cobrada efectivament. No obstant això, aquesta mesura serà aplicable a partir de gener de 2014 i sempre que es compleixin determinats requisits establerts a aquest efecte. 
  •       Constitució a preu “zero”: La nova llei introdueix la figura de la Societat Limitada de Formació Successiva, que encara que bastant semblant a la tradicional Societat de Responsabilitat Limitada, difereix principalment d’aquesta última en la regulació del repartiment de dividends i en les retribucions dels socis. Tingui’s en compte que en aquest tipus societari, el capital social podrà ser inferior als 3000 euros legalment prevists fins avui, sempre que es compleixin els requisits que estableix la Llei a aquest efecte. 
  •       Ajudes a emprenedors: La llei presenta dues novetats interessants de cara als emprenedors: D’una banda, limita la responsabilitat personal pels deutes contrets per l’exercici de la seva activitat, protegint per tant, el patrimoni dels emprenedors que s’acullin al règim dels “emprenedors de responsabilitat limitada”. D’altra banda, estableix una quota reduïda per als nous autònoms (eliminant la limitació per edat existent fins ara), del 80% en el pagament de les corresponents quotes de la Seguretat Social durant els sis primers mesos, del 50% durant els sis següents mesos i del 30% durant els últims sis mesos de reducció.

Així mateix, i entre altres aspectes introduïts per la llei, s’eliminen tràmits burocràtics en la contractació de personal estranger, afavorint la importació de talent internacional, i s’estableix legislativament la intenció que es fomenti des de les aules la cultura de l’empreniment.

A l’espera de veure com es materialitzen els canvis legislatius introduïts, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o consulta, si consideren que algun dels aspectes esmentats pot ser del seu interès.

Publicat per Andrea Serrano

Comments are closed.