Rosana David Boix

Advocada.

Dotze anys a Roca Junyent Advocats li han aportat l’especialització en Dret Civil (vicis de la construcció, arrendaments, dret matrimonial, responsabilitat civil, dret contractual, etc.) i en Dret Processal Civil davant totes les Instàncies judicials. Així mateix, dilatada experiència en processos arbitrals.

– Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1994).

– Advocada en exercici col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (1995).

– Dotze anys de carrera professional en el prestigiós despatx Roca Junyent Advocats.

– 1991 a 2013: Assistència i realització de diferents cursos, seminaris, conferències i jornades organitzats pel ICAB, la UB, el Col·legi de Procuradors de Barcelona, ESADE i altres entitats. Entre uns altres:

  • Curs de Dret Comunitari.
  • Jornades de perfecció i eficàcia en l’execució processal.
  • Jornades sobre la Llei 29/94 d’Arrendaments Urbans i Jurisprudència.
  • Congrés sobre responsabilitat civil.
  • Jornades sobre Dret de la circulació, reparació del dany corporal i processos.
  • Seminari sobre Llei de Comerç Interior.
  • Curs sobre la nova Llei d’Enjudiciament Civil.
  • Jornades sobre responsabilitat de directius i administradors d’empreses.
  • Jornades sobre Dret Matrimonial.
  • Curs d’execucions de les resolucions dictades en els processos de família.

– Blogger a www.estudi-juridic.com

– Col·laboradora com a experta en Dret civil i processal civil al programa “Legal TV” del “Circulo de Mujeres de Negocios”.

– Idiomes: castellà, català, francès i anglès