La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Bloc d'Estudi Juridic

Entradas con la etiqueta "derechos de la minoría"

28

JUN
2011

Junta General i Comptes Anuals: La mateixa cançó de cada estiu?

Publicat per Cristina de Canals a les 11:58

Comments Off on Junta General i Comptes Anuals: La mateixa cançó de cada estiu?

“Cuando calienta el sol, allí en la playa”… comencen els símptomes de l’estiu: operació biquini amb “overbooking” al gimnàs i brogir d’estomacs, guerra de l’aire condicionat en oficines i despatxos i, per descomptat, la cançó de l’estiu, puntual a seva cita … Continuar llegint”Junta General i Comptes Anuals: La mateixa cançó de cada …”