La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Bloc d'Estudi Juridic

Entradas con la etiqueta "factura impagada"

04

JAN
2017

Què fer davant un morós?

Publicat per Estudi Juridic a les 14:20

Comments Off on Què fer davant un morós?

Lamentablement, un dels problemes als quals es poden enfrontar les empreses i persones en les seves relacions comercials és l’impagament de deutes a causa de l’augment de la morositat.   Abans d’acudir a la via judicial, és convenient requerir el … Continuar llegint”Què fer davant un morós?”

02

DEC
2015

¿Sap que pot reclamar una factura impagada en el notari sense haver d’acudir als tribunals?

Publicat per Anna Vázquez Vargas a les 17:53

Comments Off on ¿Sap que pot reclamar una factura impagada en el notari sense haver d’acudir als tribunals?

Els informem que ja és possible la reclamació notarial de deutes dinerarias no contradites d’acord amb la nova Llei de Jurisdicció Voluntària, la qual adapta la Llei del Notariado a les reformes derivades de les noves atribucions atorgades al Notari … Continuar llegint”¿Sap que pot reclamar una factura impagada en el notari …”