La ATC inicia una campanya per a comprovar la tributació dels avals personals en els contractes d’arrendament

dijous, 21 de març de 2019

Recomanem als arrendadors que hagin subscrit contractes d’arrendament en els últims anys que els revisin i que, si identifiquen que van incloure en aquests clàusules d’avals personals constituïts al seu favor i no van declarar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Acte Jurídics Documentats (ITPiAJD), regularitzin la seva situació tributària com més aviat millor, en llaures a evitar que una eventual comprovació de la ATC pugui concloure al marge d’una oportuna liquidació, amb la instrucció d’un procediment sancionador.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciat una campanya de comprovació per a verificar que, en relació a contractes d’arrendament subscrits entre particulars i garantits mitjançant aval personal, s’hagi declarat i ingressat, oportunament, el ITPiAJD, en la seva modalitat de Transmissió Patrimonial Onerosa (TPO).

En aquest sentit, resulta pertinent recordar que els assenyalats contractes recullen dos actes que s’equipessin a transmissions patrimonials que s’estimen subjectes a l’indicat Impost de forma independent:

a)La constitució de l’arrendament -per la qual ha de tributar l’arrendatari.

b)La constitució de l’aval personal -per la qual ha de tributar l’arrendador a l’ésser el beneficiari de la garantia.

Veure historial d'events >

Bloc d'Estudi Juridic

Entradas con la etiqueta "libro de actas"

11

JUL
2018

El que hem de saber de les actes de les juntes de societats

Publicat per a les 09:26

Comments Off on El que hem de saber de les actes de les juntes de societats

Estimat/a client/a: Els acords que la junta d’accionistes adopti, així com totes les circumstàncies relatives a la reunió han de quedar recollides en l’acta, que es converteix en el document decisiu  a partir del com es pot conèixer el succeït … Continuar llegint”El que hem de saber de les actes de les …”

01

MAR
2018

Legalització telemàtica del llibre d’actes i del llibre registre de socis / accions nominatives: fins al 30 d’abril

Publicat per a les 18:01

Comments Off on Legalització telemàtica del llibre d’actes i del llibre registre de socis / accions nominatives: fins al 30 d’abril

Benvolgut/a client/a: Li recordem que d’acord amb la Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció general dels Registres i del Notariat (DGRN), sobre legalització de llibres dels empresaris, les Societats Mercantils tenen l’obligació de portar els llibres … Continuar llegint”Legalització telemàtica del llibre d’actes i del llibre registre de …”

12

APR
2016

Legalització de llibres comptables abans que acabi el mes d’abril: només en formatelectrònic i per via telemàtica

Publicat per Anna Vázquez Vargas a les 13:25

Comments Off on Legalització de llibres comptables abans que acabi el mes d’abril: només en formatelectrònic i per via telemàtica

Els recordem que de conformitat amb la Instrucció del 12 de febrer de 2015 i la d’1 de juliol de 2015 de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), sobre la legalització de llibres dels empresaris, en aplicació … Continuar llegint”Legalització de llibres comptables abans que acabi el mes d’abril: …”

05

MAR
2015

Modificació en la portança i legalització de llibres d’empresaris

Publicat per Andrea Serrano a les 09:01

Comments Off on Modificació en la portança i legalització de llibres d’empresaris

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (“Llei d’Emprenedors”) va introduir l’obligació d’emplenar els llibres obligatoris dels empresaris en suport electrònic i la seva legalització telemàtica (art. 18). No obstant això, en … Continuar llegint”Modificació en la portança i legalització de llibres d’empresaris”