Xarxes Internacionals

ADVOC – The International Network of Independent Law Firms

ADVOC-logo

Som membres de la prestigiosa xarxa internacional ADVOC, que aglutina 87 bufets d’advocats en 63 països dels cinc continents,  la qual cosa ens permet comptar amb experts arreu del món i assessorar a nivell global.

Cada membre d’ADVOC ha estat seleccionat en base a una provada reputació i en compliment d’uns estàndards de professionalitat, eficàcia i atenció al client, que confereixen als despatxos membres una garantia de qualitat.

WEB >>


ASSOCIACIÓ HISPANO-ALEMANYA DE JURISTES

ASOCIACIÓN HISPANO-ALEMANA DE JURISTAS

Som membre de l’ASSOCIACIÓ HISPANO-ALEMANYA DE JURISTES, fundada a Bonn fa més de 30 anys i que reuneix 1.000 juristes d’ambdós països, tots amb contrastat domini de l’idioma alemany i de reconeguda solvència professional en la seva especialitat del dret.

Gràcies a l’Associació podem oferir als nostres clients alemanys amb interessos a Espanya o espanyols amb interessos a Alemanya, un assessorament de qualitat, basat en el coneixement dels ordenaments jurídics d’ambdós països.

WEB>>