12

SEP
2013

FAQ empresa familiar

L’Empresa Familiar, com qualsevol altra, és pilar essencial de l’economia d’un país. No obstant això, la seva pròpia singularitat l’obliga a enfrontar-se a reptes que van més enllà dels propis de qualsevol companyia (resultats, vendes, control de costos…). L’Empresa Familiar, a més, és un entorn en el qual conviuen persones que comparteixen negoci, treball i parentiu, pòsit de conflictes potencials que han de conèixer-se, preveure’s i solucionar-se a temps per garantir la continuïtat generacional.

En aquest post responem a les preguntes més freqüents que ens formulen assíduament els membres d’empreses Familiars. Els convidem a llegir-les amb atenció i, en cas de dubte, a posar-se en contacte amb nosaltres per resoldre-les.

Què és una Empresa Familiar? És aquella que reuneix tres característiques: 1) La propietat de l’empresa està concentrada en un grup familiar; 2) La família participa en la gestió i al govern de l’empresa; 3) Hi ha una vocació de continuïtat en l’empresa per part de la família.

Per ser empresa familiar cal ser una Pime? No, l’Empresa Familiar no té per què ser Pime, de fet existeixen grans companyies que són familiars. L’essencial per ser considerada Empresa Familiar és que el control de la direcció estigui en mans d’una o diverses famílies.

Quins són els errors més freqüents en els quals incorre una Empresa Familiar? Dos són els mals endèmics de les Empreses Familiars: (i) la falta de professionalització i (ii) la falta de previsió del conflicte i de la successió.

i. Falta de professionalització: És humà i comprensible que, en compartir negoci i treball, es tendeixi a traslladar la informalitat del tracte familiar a la companyia. No obstant això, aquesta “familiaritat” mal entesa és un perillós enemic que altera l’objectivitat i impedeix utilitzar criteris empresarials per tractar assumptes del negoci, portant-nos a desobeir sovint els criteris de mercat per decidir remuneracions, condicions de treball o contractacions dels familiars que treballen en l’empresa. El resultat de tot això és un pesat llast per a la professionalització de la companyia que, tard o d’hora, passarà factura.

Si l’empresa desitja preservar el seu caràcter familiar ha de ser capaç de professionalitzar-se, perquè no pot permetre’s el luxe que la incorporació descontrolada de familiars i la falta de rigor en les decisions converteixi el triangle família-empresa-propietat en un gegant amb peus de fang. És fonamental, doncs, establir un sistema de presa de decisions que sigui ordenat, objectiu i obeeixi a criteris empresarials i per a això resulta molt útil la incorporació de directius no familiars.

ii. Falta de previsió del conflicte i de la successió: Els membres d’una Empresa Familiar han de ser molt conscients que conviuen en un entorn on els seus rols com a parents, propietaris i treballadors es barregen i superposen constantment tots els dies. Això, lamentablement, és un brou de cultiu de desavinences i conflictes i negar l’evidència no farà més que augmentar-los. Cal avançar-se als problemes i arbitrar solucions per quan sorgeixin, que sorgiran. Cal preveure no només les friccions quotidianes, sinó també assumptes tan transcendentals com la formació i incorporació de familiars a l’empresa, els òrgans de govern, la valoració i transmissió de les accions o participacions … i el tema estrella, la Successió Empresarial: Com implantar un pla de successió?, quan ha d’iniciar-se el procés de successió?, com aconseguir que la successió sigui exitosa?

Per prevenir i decidir la solució que cada empresa vol donar a tots aquests grans assumptes, resulta imprescindible l’elaboració i implantació d’un Protocol Familiar.

Què és un Protocol Familiar? És un acord signat entre els familiars socis que conté les regles del joc i serveix per regular l’organització i gestió de la companyia, així com les relacions econòmiques i professionals entre la família, la propietat i l’empresa, sempre amb l’objectiu de preservar la seva continuïtat.

El Protocol Familiar no és un document per signar i arxivar. El Protocol és un procés de discussió, de debat i d’exploració de les relacions personals entre familiars empresaris, un procés que serveix per exposar problemes i consensuar solucions. La clau per al seu èxit és que del debat sorgeixi un document útil i viu, que evolucioni al costat dels membres de l’empresa i s’adapti a les seves necessitats canviants. Donada la seva vital importància, resulta essencial que un professional extern condueixi el procés, per garantir la neutralitat i el predomini del benefici col•lectiu sobre les preferències individuals.

Hi ha avantatges fiscals per a l’Empresa Familiar? Efectivament, té un tracte fiscal avantatjós doncs, si es compleixen certs requisits, la propietat de cert nombre d’accions o participacions de l’empresa gaudeix d’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni.

Així mateix i també si es compleixen certes condicions, existeix un tractament fiscal molt avantatjós per a la transmissió de l’empresa a altres familiars sigui via donació o per successió, doncs opera una reducció a la base imposable del 95%, amb la finalitat d’afavorir la continuïtat de l’Empresa Familiar.

Si vostè és membre d’una Empresa Familiar és necessari que s’assessori de forma rigorosa i permanent, doncs la continuïtat del seu patrimoni empresarial i , per tant el seu llegat a les properes generacions, depèn de les decisions que avui es prenguin amb encert i objectivitat.

Comments are closed.