Els Nostres Serveis

– Advocats in-house:

• Assessorament jurídic continuat.
• Prevenim, gestionem i resolem els problemes legals de l’empresa, actuant com advocats interns.
• Coneixem el seu negoci i ens adaptem a les seves necessitats
• Aportem criteri legal en la presa de decisions
• Ajudem i donem suport a la Direcció en la seva gestió

– Operacions Societàries:

• Constitució de Societats
• Modificacions estatutàries , augments i reduccions de capital
• M&A (fusions, escissions i cessions globals)
• Compravenda de negocis i unitats productives
• Due diligences i informes jurídics
• Pactes entre socis

– Contractació mercantil:

• Compravenda/ prestació de serveis. Condicions Generals de Venda
• Agència i distribució
• UTE, joint-ventures, franquícies i altres contractes de col.laboració empresarial
• Operacions garantides (avals, pignoracions, fiances)
• Contractació bancària

 – Empresa Familiar:

• Protocols Familiars
• Planificació de la successió empresarial
• Herències i donacions

– Comptable-fiscal:

• Assessorament comptable i fiscal
• Gestió tributària (declaracions i requeriments)
• Inspeccions, recursos i actuacions judicials en matèria tributària
• Preus de transferència
• Domiciliació d’ empreses

– Laboral:

• Assessorament i gestió laboral
• Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) i acomiadaments
• Inspeccions, recursos i actuacions judicials en matèria laboral

– Immobiliari:

• Asesoramiento en transacciones inmobiliarias (compra, ventas y arrendamientos, entre otros)
• Derechos reales, propiedad horizontal y arrendamientos
• Redacción de los contratos que instrumenten transacciones inmobiliarias

– Penal Econòmic:

• Defensa penal de delictes econòmics i d’empresa
• Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
• Responsabilitat penal de Directius
• Corporate Compliance o programes de prevenció de delictes per a empreses

– Procediments judicials:

• Impugnació d’acords socials
• Conflictes entre socis
• Responsabilitat dels administradors
• Reclamació judicial i extrajudicial de deutes
• Procediments administratiu-tributaris
• Procediments en matèria laboral
• Procediments penals
• Procediments judicials en matèria immobiliària

– Assessorament jurídic Internacional:

• Internacionalització d’empreses del nostre país
• Establiment d’empreses estrangeres al nostre país
• Herències internacionals
• Actuacions judicials a l’ estranger

– Xarxa de col.laboradors experts:

Si necessita de cap servei no inclòs en el llistat anterior, pregunti’ns. Comptem amb una  àmplia xarxa de col.laboradors, experts en les diferents àrees del Dret,  a través dels quals podem satisfer totes les seves necessitats d’assessorament.