Madeha El Harrak Regrag

Madeha El Harrak Regrag

Advocada i economista

Formació acadèmica:

• Llicenciatura en Economia. Universitat Pompeu Fabra (2010)
• Màster en Fiscalitat. IDEC – UPF (2011)
• Grau en Dret. Universitat Oberta de Catalunya (2016)
• Màster en Advocacia. Universitat Oberta de Catalunya (2017)
• Advocada en exercici, col·legiada a l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2018
• Blogger en www.estudi-juridic.com.

Idiomes:

Castellà, Català, Anglés i Àrab.